Przepisy wystawowe

  1. W użyciu pozostają wszelkie przepisy i regulaminy wystawowe FIFe oraz Polskiej Federacji Felinologicznej Felis Polonia.
  2. Decyzja sędziów jest ostateczna i nie może być oprotestowana.
  3. Prawo wstępu na wystawę mają wyłącznie koty, które ukończyły 3 miesiące życia, przeszły pozytywnie kontrolę weterynaryjną oraz są umieszczone w katalogu.
  4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami FIFe przez cały czas trwania wystawy koty muszą przebywać w wyznaczonych udekorowanych klatkach aż do jej oficjalnego zakończenia.
  5. Koty będą umieszczone w ponumerowanych klatkach, zmiana numeru klatki lub jej przeniesienie spowoduje wycofanie kota z wystawy.
  6. Niedozwolona jest sprzedaż kotów podczas trwania wystawy.
  7. Na wystawę przyjmowane są koty domowe tylko wykastrowane z odpowiednią adnotacją w książeczce zdrowia.
  8. Klatki wystawowe - wymiary: 60cm długość x 60cm szerokość x 65cm wysokość lub 70cm długość x 70cm szerokość x 70cm wysokość. Klatki nie mają pełnego dna, tylko siatkę. Podwójna klatki dla jednego kota jest dostępna za dodatkową dopłatą 50 euro lub 200,- PLN. Nie ma możliwości użycia własnych klatek.
  9. Organizator zapewnia krzesła wystawcom.

Sposób kwalifikacji kotów do wystawy światowej

W Wystawie Światowej mogą brać udział tylko koty ras w pełni uznanych, oraz koty domowe, należące do poszczególnych klubów zrzeszonych w FIFe. Udział w Wystawie Światowej możliwy jest tylko dla kotów, które uzyskały następujące kwalifikacje w ciągu trzynastu miesięcy poprzedzających wystawę:

Kocięta (klasa 12):

Dodatek dla klasy 12 (3-6 miesięcy): Kocięta w przedziale wiekowym 3-6 miesięcy mogą uczestniczyć w WŚ w klasie 12, jeśli uzyskały co najmniej jedną ocenę Excellent 1. Wyjątek ten dotyczy jedynie klasy 12.

Młodzież (klasa 11)

Koty dorosłe (klasy 1-10):

Koty domowe (klasa 14):

Kwalifikacje do Wystawy Światowej są sprawdzane i potwierdzane przez Krajową Federację lub Klub, do którego należy dany wystawca.

Patronat